Historie oddílu HORIZONTAL Brno

Náš oddíl byl založen hrstkou nadšených lezců v roce 1956 v ŽTU (ženijní technické učiliště) Litoměřice. Stav oddílu se pohyboval kolem osmi členů. S lezením se začínalo v Tisských stěnách, tedy na pískovci. Ovšem již od samotného okamžiku vzniku našeho oddílu byla snaha (a také se skutečně provádělo) orientovat lezení na Tatranskou žulu. Písek se stal pouze tréninkovou skálou. Při přestěhování učiliště v padesátém osmém roce do Bratislavy byla orientace na Tatranskou žulu zcela přesvědčivá.

V letech kolem roku 1960 byl v oddíle velký nedostatek lezeckého materiálu. Chyběla syntetická lana, karabiny, cepíny i boty. Nedostatek byl jednak pro obtížnost nákupu a jednak proto, že velení učiliště nějaký zájem o aktivní činnost našeho oddílu nemělo. Vzhledem k tomu, že v období konjunktury horolezeckého sportu v letech 1962-1964 se náš oddíl rozrostl do kolosu, byl pociťován velký nedostatek zkušených prvolezců. Výbor oddílu nastoupil novou cestu. Hledání branců, kteří by si chtěli plnit základní vojenskou službu s možností pokračovat v horolezectví. Tímto způsobem se nám podařilo získávat do oddílu lezce s určitými lezeckými zkušenostmi i se zkušenostmi ze zahraničních velehor. Působnost oddílu se rozšířila i na ostatní evropská a později i asijská pohoří. V tuto dobu byla činnost oddílu zcela zaměřena na vysokohorské lezení.

Později se oddíl přesunul do Brna, kde působil jako součást Vojenské akademie Brno a začal užívat oficiální název Horolezecký oddíl Vojenské akademie Brno se zkratkou HOVA Brno. V tomto období bylo mezi členy oddílu mnoho známých horolezeckých jmen, z nichž je (dnešní veřejnosti) nejznámější jméno Jindry Hudečka. Vzhledem k výborným lezeckým výkonům některých členů se tito členové kvalifikovali i do Československé (a posléze i České) reprezentace.

Vzhledem k tomu, že mnozí členové oddílu již měli vysokou školu za sebou a již nebyli zaměstnanci nebo studenty VA, začali být bráni do oddílu noví členové také z mimovojenských kruhů. Dalším významným mezníkem v historii oddílu bylo v roce 2005 přejmenování Vojenské akademie Brno na Universitu obrany. V tuto dobu již tvořili většinu oddílu civilisté a pouto s Universitou obrany sláblo. Proto se členové jednomyslným hlasováním rozhodli v roce 2006 přejmenovat oddíl na jeho současný název HORIZONTAL Brno.

I přes změnu režimů a přes značný nárůst počtu horolezeckých oddílů přežil náš oddíl celých 53 let nepřetržitého provozu, čímž se řadí mezi nejstarší v kuse působící horolezecké oddíly v České i Slovenské republice. Za to patří náš největší dík hlavně nestorovi našeho oddílu, nedávno zesnulému Rendovi Mrňákovi, ale také všem minulým členům, instruktorům a členům výboru.

Napsat komentář