Osnova horoškoly

Horoškola je souhrnem pěti na sebe vzájemně navazujících stupňů pokročilosti, jejichž postupným absolvováním uchazeč rozvíjí své praktické a teoretické znalosti. Každý stupeň pokročilosti je zakončen přezkoušením z probrané látky, jakož i z látky stupňů nižších (praktická ukázka i teorie). V rámci přípravy na tyto zkoušky se uchazeč účastní teoretických a praktických lekcí probíhajících jednou týdně na horolezecké cvičné stěně a jednou měsíčně na víkendové metodické akci oddílu. Součástí těchto lekcí je kromě horolezecké metodiky rovněž i výuka zdravovědy.

Stupně pokročilosti

 1. Lezec a jistič při lezení s vrchním jištěním (na stěně)
 2. Jistič v jednodélkových zajištěných cestách (na stěně a na skalkách)
 3. Prvolezec v jednodélkových zajištěných cestách (na stěně a na skalkách)
 4. Lezec v nezajištěných cestách jedno i vícedélkových – léto (na skalkách
  a v horách)
 5. Lezec v nezajištěných cestách jedno i vícedélkových – zima (na skalkách
  a v horách)

Osnova horoškoly

Stupeň pokročilosti 1

Uzly

 • Osmičkový
 • Poloviční lodní
 • Poloviční lodní jednou rukou

Metodika

 • Navazování na sedací úvazek
 • Jistění přes HMS při lezení
 • Zásady bezpečného lezení – vzájemná kontrola, pozice jističe, komunikace mezi lezci
 • Balení lana
 • Jištění – poloviční lodní uzel, kyblík a spol.
 • Jistící bod přilezení na rybu
 • Technika lezení – tři pevné body, těžiště…

Stupeň pokročilosti 2

Uzly

 • Lodní uzel
 • Prusík
 • Vůdcovský uzel
 • Očková spojka (UIAA)
 • Liščí uzel
 • Dvojitý rybářský uzel
 • Machardův prusík
 • Vánočkový prusík
 • Francouzský prusík
 • Devítka
 • Ambulantní spojka
 • Osma protisměrná
 • Alpský motýl

metodika

 • Jištění prvolezce – statické, dynamické
 • Rázová síla, pádový faktor
 • Chytání pádů – pneumatika
 • Sebezajištění
 • Vis v laně – bez i s prsákem
 • Navázání kombinované – přímo na lano
 • Navázání kombinované – alpský způsob
 • Sestup obecně, především slaňování
 • Slanění se sebezejištěním
 • Postup po laně
 • Prusíkování
 • Záchrana prvolezce – dolů, spuštění
 • Transport raněného – improvizovaná nosítka

Stupeň pokročilosti 3

Uzly

 • Osma se dvěma oky
 • Dračí smyčka + pojistka
 • Lodní uzel jednou rukou do karabiny
 • Dvojitá dračí smyčka (na laně i na smyčce)

metodika

 • Opakování – pádový faktor, rázová síla
 • Vis v laně – ortostatický šok
 • Postupové jištění – cvakání expresek
 • Správné vedení zajišťovacího řetězce
 • Štandy na fiksních bodech – vratný bod pro rybaření
 • Štand na jednom fixním bodu
 • Centrální karabina, lodní smyčka v borháku
 • Štandy na fiksních bodech
 • Štand na dvou fixních bodech
 • Vyrovnávací smyčka (Německý způsob), anglosaský způsob
 • Štand horských vůdců (dvojitá dračí smyčka)
 • Provazování lana vratným bodem pro spuštění
 • Dobírání druholezce – půllodní uzel, kyblík, ATC XP Guide
 • Fixace lana v problémové situaci a opětovné odblokování
 • Záchrana druholezce – spuštění dolů, fixace lana, sestup ke zraněnému (metoda HOI)

Stupeň pokročilosti 4

Uzly

 • Smyčky pro zajišťování – opičí pěst, osma, vůdcák
 • Blokace lana proti prokluzu – otevřená a uzavřená garda

metodika

 • Správné použití polovičních a dvojitých lan
 • Jistící řetězec – jištění na půlkách a dvojčatech
 • Problematika vlastního zajišťování
 • Teorie a ukázka zakládání vlastního jištění
 • Štandy na vlastních bodech
 • Štand na dvou bodech – protitah dolů
 • Vyrovnávací smyčka (německý způsob), anglosaský způsob
 • Štand horských vůdců (dvojitá dračí smyčka)
 • Štand na třech bodech – protitah dolů
 • Dopomoc druholezci
 • Fixace lana v problémové situaci a opětovné odblokování
 • Dopomoc druholezci – základní způsoby
 • Prusíkování – Munchhausentechnik (s těžkým nákladem)
 • Sestup k postiženému – Selbstseilrolle
 • Záchrana, dopomoc druholezci – s užitím prusíků
 • Záchrana vzhůru – jednoduchý kladkostroj
 • Záchrana vzhůru – použití otevřené i uzavřené Garda brzdy v různých místech záchranného řetězce
 • Záchrana dolů – spuštění jedné osoby (HMS)
 • Záchrana dolů – spuštění dvou osob (postižený + 1 zachránce; dvojitý HMS)
 • Záchrana dolů – slanění s postiženým
 • Slanění s postiženým na jednom závěsu
 • Slanění se dvěma závěsy
 • Přesedání do dalšího slanění – při slaňování se zraněným
 • Slaňování přes převis

Stupeň pokročilosti 5

metodika

 • Vyhledávání v lavině
 • Jištění ve sněhu – obecně
 • Jistící stanoviště na sněhu
 • Jištění prvolezce bez postupových jištění
 • Jištění druholezce
 • Sebezáchrana po pádu do trhliny
 • Záchrana po pádu do trhliny
 • Jistící stanoviště v ledu
 • Postupové jištění v ledu
 • Slaňovací stanoviště v ledu
 • Abalakovy hodiny
 • Slaňování pomocí šroubů

Napsat komentář