Co jsme se učili na stěně 22. 4. 2015

Záchrana druholezce metodou HOI

 • Tato metoda se využívá v případě, kdy dojde k vážnému zranění druholezce například po nepříjemném pádu nebo po úrazu padajícím kamenem. V takové situaci se může stát, že druholezec ztratí vědomí a záchrana už je pouze na prvolezci.
 • Při přípravě slanění je třeba brát na vědomí, že lano bude prokluzovat vratným bodem, proto jako vratný bod nelze použít smyci ani třeba strom. Vždy budete muset obětovat alespoň jednu karabinu.
 • Popis jednotlivých kroků záchrany je opět popsán na webu horolezeckametodika.cz v části nazvané Metoda Hoi. Pro jednoduchost můžeme uvažovat situaci, kdy v bodě 4 lano dosáhlo až na zem. Záchranu ve vícedélkách se budeme učit později.

Co jsme se učili na stěně 8. 4. 2015

Záchrana prvolezce

 • Prvním krokem při zranění prvolezce je vždy snaha spustit ho dolů k sobě. Pokud ovšem prvolezec je někde zaklíněný nebo leží na polici, nezbývá, než se vydat k němu nahoru a zajistit, aby mohl být spuštěn.
 • Nejprve je třeba zablokovat jistítko a uvolnit si tak ruce.
 • V dalším kroku přeneseme lano do štandu pomocí vánočkového prusíku. Lano vložíme do samostatné karabiny, kde uvážeme a zajistíme poloviční lodní uzel. Toto bude později použito pro spuštění zraněného dolů.
 • Nyní můžeme začít prusíkovat ke zraněnému. Cestou nevybíráme expresky, protože nevíme, co a v jakém stavu je nad námi. Kdyby se například utrhlo nějaké jištění nad námi, expresky pod námi nás chytí.
 • Po dosažení zraněného nejprve zkontrolujeme vratný bod. Než začneme se záchranou, chceme si být jistí, že se sami nezřítíme dolů.
 • Až v tuto chvíli můžeme začít zjišťovat, co je s prvolezcem a provést základní úkony k tomu, abychom ho stabilizovali a zajistili jeho spuštění dolů.
 • Při prusíkování zpět ke spodnímu štandu vybíráme expresky, aby toho ve skále zůstalo co nejméně.
 • Nakonec uvolníme poloviční lodní uzel ve štandu a spustíme zraněného k sobě dolů.
 • Nezapomeňte, že se zraněný nesmí v žádném případě položit kvůli riziku ortostatického šoku.

Co jsme se učili na stěně 11. 3. 2015

Uzly

 • Prusík, Machardův prusík, vánočkový prusík, zablokování kýblu a loďáku, loďák, vůdcovské balení lana.
 • Nezapomeňte, že při balení lana se nepoužívá pouze panenka, ale i způsob popsaný v  tomto videu. Výhodné obzvlášť při záchraně, když jste na to sami. Angličtina není až tak potřeba, jen se dívejte na obrázky.

Co jsme se učili na stěně 18. 2. 2015

Tento série příspěvků obsahuje odkazy na to, co jsme si zkoušeli na stěně. Usnadní nám to přehled o tom, co se dělo a současně zde nalezneme nějakou teorii pro případ, že by bylo potřeba něco si osvěžit.

Slaňování

 • Trocha teorie o slaňování z horolezeckametodika.cz
 • Dávejte si pozor na to, abyste měli uzly na obou koncích lana.
 • Před přenesením své váhy do lana nejprve vše překontrolujte a vyzkoušejte, že vás to unese.
 • Nezapomínejte používat prusík pro zvýšení bezpečnosti.